02143682 - 02188626242 info@drfootiran.ir

دوره آموزشی مربیان مهد کودک ها

دوره آموزشی مربیان مهدکودک ها

 

مرکز نسخه بعنوان نمایندگی انحصاری Dr.Foot کانادا در ایران اقدام به برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش غربالگری عضلانی – اسکلتی برای مربیان مهدهای کودک با سر فصل های آموزشی کالج Canadian College Of Foot Health کانادا به صورت کارگاههای تئوری و عملی در شش جلسه 2 ساعته نموده است.

در طی دوره دانش پذیران با مباحث 1 تا 6 آشنا شده و پس از طی دوره تئوری و عملی و در صورت موفقیت در آزمونهای استاندارد CCOFH مدرک بین المللی پایان آموزش KMS ارائه خواهد شد.

مدت دوره : شش جلسه 2 ساعته

هزینه دوره :15/000/000 ریال


مطالب ارائه شده در دوره:

1-اصول آناتومی اندام های اطفال

2-اصول بیومکانیک اندام های اطفال

3-غربالگری اندام تحتانی

4-غربالگری ستون فقرات

5-بررسی شیوه راه رفتن

6-اختلالات شایع در اندام ها

7-ورزش درمانی

8-مفاهیم پا پزشکی

خانم دکتر نفیسی .............. متخصص فیزیوتراپی

خانم دکتر محسنی ...........دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی

آقای دکتر پورسعید ............ متخصص پزشکی ورزشی